Teknisk informasjon

Garanti

Alu-Valla Norge as forsikrer de opprinnelige kjøpere av våre aluminiumsgjerder og -porter at overflaten aldri vil flasse, sprekke, ruste eller få blemmer, så lenge de eier produktene. Våre produkter har vært i markedet i vel 25 år, og vi har aldri hatt klager av forannevnte karakter. Full garanti gis derfor i henhold til Forbrukerkjøpsloven, med en reklamasjonsfrist på fem år.

Garanti/reklamasjon omfatter ikke feil som er oppstått på grunn av kjøpers feilaktige bruk av produktene eller forhold som kjøper bærer risikoen for, så som ulykker, brann, lynnedslag, vandalisme ol., eller skader som påføres i forbindelse med kjøpers egen installering.

Alu-Valla er heller ikke ansvarlig dersom kjøper foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som avviker fra våre spesifikasjoner.

Alle krav må fremsendes skriftlig til Alu-Valla med spesifisering av skaden, sammen med et bilde av det skadede område. Hvis produktet ikke skulle innfri Alu-Vallas høye krav til kvalitet, vil det bli reparert, eller nye komponenter bli tilsendt, på vår regning.

Overflaten vil selvfølgelig, over tid, mattes noe av vær og vind, og høyglansingen vil avta. For noen betyr det lite. Ja, faktisk foretrekkes det av mange, ettersom overflaten da blir enda mer lik de tradisjonelle tregjerdene i området. Deres vedlikehold blir da, en sjelden gang, bøtte og kost, eller høytrykksspyler, kun for å få bort jord eller grønske fra trær.

De som, i tillegg, vil ha høyglansen tilbake kan tenke på hvordan de polerer egen bil, som jo er tilsvarende overflatebehandlet. Forskjellen er imidlertid at underlaget vårt er av aluminium, så all frykt for rust er ubegrunnet.

Vi har liten erfaring med gjerder som plasseres direkte i sjøkanten, selv om vi selv har montert et par eksemplarer så nært saltvann som over hode mulig, og enda ikke ser noen negativ effekt på dem. Men, inntil videre anbefaler vi ikke gjerder nærmere sjø og sjøsprøyt enn 10 meter. På den annen side så laves jo alle dusjkabinetter, og et økende antall badekar, av nettopp pulverlakkert aluminium.