Portløsninger

Vi kan tilpasse porter til kundens eget ønske. Enten kan porten tilpasses det gjerdet den er en del av, eller så kan vi lage porten slik at den står tydeligere frem.

Vår nyutviklede skyveport er rimeligere og lettere enn tilsvarende i stål. De er ikke avhengige av støttehjul og glir dermed over snø og andre terrenghindringer.