Om oss

Alu-Valla Norge as er et firma som ble etablert i 2006, basert på det faktum at ingen andre i Norge, eller i Norden, har spesialisert seg innen produksjon av vedlikeholdsfrie gjerder i aluminium - med utgangspunkt i den norske tradisjonelle byggeskikk.

Firmaet ble til også fordi Kragerø har hatt en stor netto utflytting av arbeidsplasser innen mekanisk industri, og derigjennom et gjenværende stort overskudd av egnet kompetanse.

Med lang erfaring innen byggteknisk produksjon har vi satt oss et ambisiøst mål:

Vi skal være Nordens største leverandør av vedlikeholdsfrie gjerder!

Med bred kunnskap om hvilke klimatiske utfordringer som utendørs konstruksjoner blir utsatt for i nordisk værlag, har vi lagt oss på særlig høye kvalitetskrav. Vi tror det gagner alle involverte.